Новини от индустрията

Определението на респиратора

2021-09-10

Респираторе самостоятелен открит респиратор, който се използва широко в противопожарната защита, химическата промишленост, корабоплаването, петролната, топилната, складовата, лабораторията, минното дело и други отдели за пожарникари или спасителен персонал за безопасно и ефективно гасене на пожар, спасяване, помощ при бедствия и спасяване в различни среди като дим, токсичен газ, пара или хипоксия. Тази серия продукти са снабдени с цялостно покритие с широка визия, светло и добра въздухонепроницаемост. Устройството за подаване на въздух е оборудвано с нов вентил за подаване на въздух с малък обем, леко тегло и стабилна работа; Изберете високоякостна задна плоча и висококачествена газова бутилка с високо налягане с висок коефициент на безопасност; Устройството за намаляване на налягането е снабдено с аларма за остатъчен газ, която може да изпрати звуков сигнал до потребителя в рамките на посочения диапазон на налягането в бутилката, за да напомни на потребителя да евакуира обекта навреме